Uitlevering Octopus aan DAB Vloot Vlaanderen

Overdracht Octopus DAB Vloot

Afgelopen donderdag op 27 september heeft er een demonstratie plaatsgevonden, gevolgd met uitlevering van de Octopus. Dit gebeurde op locatie van DAB vloot in Vlaanderen.

De demonstratie was zeer geslaagd en de Octopus werd enthousiast in ontvangst genomen door de heer Sebastiaan Vercauteren en de heer Carlo Bertels van DAB Vloot.

Maritech is zeer trots dat ook België nu is uitgerust met de Octopus.

De Octopus een handige nieuwe toepassing om op respectvolle wijze zorgvuldig en snel een drijvend stoffelijk overschot veilig te stellen en te bergen.  De octopus is een eigen innovatie van Maritech Special die tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) en Landelijke Team Onderwater Zoekingen( LTOZ)

 

DAB Vloot Octopus demonstratie
DAB Vloot Octopus demonstratie

DAB Vloot is de Vlaamse overheidsdienst (Dienst met Afzonderlijk Bestuur) die zorg draagt voor het betonneren en bebakenen van de vaarwateren, zowel van de Belgische kust als de Westerschelde. Ze verleent hulp en sleepassistentie voor de Vlaamse kust en stelt schepen en bemanningen ter beschikking bij activiteiten van het  Vlaamse Gewest en voor sommige Federale overheidsdiensten. Ze verzorgt ook de verlichting, de signalisatie en de juiste markeringen om een vlot scheepvaartverkeer te verkrijgen.

De vloot bestaat onder meer uit loodsboten en  tenders, hydrografische vaartuigen, bebakeningsvaartuigen, patrouillevaartuigen voor politie, douane en zeevisserijcontrole, reddingsvaartuigen, een schip voor zeewetenschappelijk onderzoek, een sleepboot en veerboten.